نکس 1 موزیک

آهنگ جدید چرسی به نام قول منتشر شد

آهنگ جدید کسری زاهدی به نام این آخرا منتشر شد

آهنگ جدید امید جهان به نام آی برار منتشر شد

آهنگ جدید مجید رضوی به نام دسته گل منتشر شد