نکس 1 موزیک

کسری زاهدی انتشار در تاریخ : سه‌شنبه 2022/06/21

آهنگ جدید کسری زاهدی به نام دختر خان منتشر شد

آهنگ جدید کسری زاهدی به نام عشق تموم ماجراست منتشر شد

آهنگ جدید کسری زاهدی به نام یک نفر می رسد از راه منتشر شد

آهنگ جدید کسری زاهدی به نام جاده عشق منتشر شد

آهنگ جدید کسری زاهدی به نام چشمات منتشر شد

کسری زاهدی انتشار در تاریخ : پنج‌شنبه 2021/10/21

آهنگ جدید کسری زاهدی به نام لیلی زیبا منتشر شد

کسری زاهدی انتشار در تاریخ : جمعه 2021/07/30

آهنگ جدید کسری زاهدی به نام زود رفتی منتشر شد

کسری زاهدی انتشار در تاریخ : پنج‌شنبه 2021/07/01

آهنگ جدید کسری زاهدی به نام رز مشکی منتشر شد

کسری زاهدی انتشار در تاریخ : دوشنبه 2021/03/08

آهنگ جدید کسری زاهدی به نام رنگین کمون منتشر شد