نکس 1 موزیک

آهنگ جدید فریدون اسرایی به نام ترس تنهایی منتشر شد

فریدون اسرایی انتشار در تاریخ : پنج‌شنبه 2022/03/24

آهنگ جدید فریدون اسرایی به نام اصلا منتشر شد

آهنگ جدید فریدون اسرایی به نام دردسرهای شیرین منتشر شد

آهنگ جدید فریدون اسرایی به نام داشلی قالا منتشر شد

فریدون اسرایی انتشار در تاریخ : سه‌شنبه 2021/06/08

آهنگ جدید فریدون اسرایی به نام مه منتشر شد

آهنگ جدید فریدون اسرایی به نام آی لیلی منتشر شد

آهنگ جدید فریدون اسرایی به نام همبازی منتشر شد

فریدون اسرایی انتشار در تاریخ : چهارشنبه 2021/02/10

آهنگ جدید فریدون اسرایی به نام حسرت منتشر شد

آهنگ جدید فریدون اسرایی به نام جمعه بی شنبه منتشر شد

آهنگ جدید فریدون اسرایی به نام عاشق شدم منتشر شد

آهنگ جدید فریدون اسرایی به نام شور عاشقانه منتشر شد