نکس 1 موزیک

آهنگ جدید علی منتظری به نام ستاره بارون منتشر شد

علی منتظری انتشار در تاریخ : پنج‌شنبه 2022/06/16

آهنگ جدید علی منتظری به نام خنده منتشر شد

علی منتظری انتشار در تاریخ : جمعه 2022/01/28

آهنگ جدید علی منتظری به نام دلبر منتشر شد

علی منتظری انتشار در تاریخ : دوشنبه 2022/01/24

آهنگ جدید علی منتظری به نام مادر منتشر شد

آهنگ جدید علی منتظری به نام زیبای ناز منتشر شد

آهنگ جدید علی منتظری به نام بی تابی منتشر شد