نکس 1 موزیک

آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام پریزاد منتشر شد

آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام درخت گردو منتشر شد

آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام خیال خوش منتشر شد

آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام هم گناه منتشر شد

آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام الله مزار منتشر شد

آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام سرکوب منتشر شد

علیرضا قربانی انتشار در تاریخ : دوشنبه 2019/07/22

آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام El Sueno منتشر شد

آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام عاشقانه نیست منتشر شد