نکس 1 موزیک

آهنگ جدید افشین آذری به نام دلی اولدو گتدی منتشر شد

افشین آذری انتشار در تاریخ : دوشنبه 2023/05/22

آهنگ جدید افشین آذری به نام پاپوری 2023 منتشر شد

آهنگ جدید افشین آذری به نام نه گوزلردی بو منتشر شد

آهنگ جدید افشین آذری به نام جانیم قوتارسین منتشر شد

افشین آذری انتشار در تاریخ : یکشنبه 2023/01/01

آهنگ جدید افشین آذری به نام اونا دیین منتشر شد

افشین آذری انتشار در تاریخ : شنبه 2022/07/09

آهنگ جدید افشین آذری به نام عشق یعنی منتشر شد

افشین آذری انتشار در تاریخ : شنبه 2022/05/28

آهنگ جدید افشین آذری به نام نازلی منتشر شد

افشین آذری انتشار در تاریخ : چهارشنبه 2022/04/27

آهنگ جدید افشین آذری به نام باخ یارا منتشر شد

آهنگ جدید افشین آذری به نام خبرین یوخدور منتشر شد

آهنگ جدید افشین آذری به نام هامی بیزدن دانیشیر منتشر شد

افشین آذری انتشار در تاریخ : پنج‌شنبه 2021/12/02

آهنگ جدید افشین آذری به نام آغلارسان ایندی منتشر شد

افشین آذری انتشار در تاریخ : چهارشنبه 2021/10/20

آهنگ جدید افشین آذری به نام عشق اولسون منتشر شد

افشین آذری انتشار در تاریخ : جمعه 2021/04/16

آهنگ جدید افشین آذری به نام نیمه شب منتشر شد

افشین آذری انتشار در تاریخ : شنبه 2021/03/20

آهنگ جدید افشین آذری به نام وای دئمه منتشر شد

افشین آذری انتشار در تاریخ : سه‌شنبه 2020/12/29

آهنگ جدید افشین آذری به نام دلبر منتشر شد