نکس 1 موزیک

آهنگ جدید معین زد به نام من اینجام تو اونجایی منتشر شد

راغب انتشار در تاریخ : شنبه 2023/09/23

آهنگ جدید راغب به نام عشق پاک منتشر شد

آهنگ انتشار در تاریخ : جمعه 2023/09/22

آهنگ جدید تالادرو به نام عاشک اویویور منتشر شد

آهنگ انتشار در تاریخ : جمعه 2023/09/22

آهنگ جدید کورتولوش کوش به نام توپلو توفکلی منتشر شد

آهنگ جدید آوات بوکانی به نام ئازاری خوشه ویستی منتشر شد

آهنگ انتشار در تاریخ : جمعه 2023/09/22

آهنگ جدید علیشا به نام بودی قشنگتر بود منتشر شد

حامیم انتشار در تاریخ : جمعه 2023/09/22

آهنگ جدید حامیم به نام قلب منی منتشر شد

آهنگ انتشار در تاریخ : جمعه 2023/09/22

آهنگ جدید کامران خلیلی به نام شاه نشین منتشر شد