نکس 1 موزیک

آهنگ جدید امیرحسین افتخاری به نام ابرو کمون منتشر شد

آهنگ جدید به نام منتشر شد

آهنگ جدید امیرحسین افتخاری به نام میرم جهنم منتشر شد

آهنگ جدید امیرحسین افتخاری به نام نیمه پنهان منتشر شد