نکس 1 موزیک

آهنگ انتشار در تاریخ : یکشنبه 2020/07/12

آهنگ جدید علی دلدار به نام ستاره منتشر شد

باراد انتشار در تاریخ : یکشنبه 2020/07/12

آهنگ جدید باراد به نام دنیا منتشر شد

آهنگ جدید رضا صادقی به نام مهر مادر منتشر شد

آهنگ جدید شایان اشراقی به نام ولی خب نیستی منتشر شد