نکس 1 موزیک

بردیا انتشار در تاریخ : جمعه 2021/02/19

آهنگ جدید بردیا به نام آقای قاضی منتشر شد

بردیا انتشار در تاریخ : جمعه 2020/11/27

آهنگ جدید بردیا به نام سخت عاشق منتشر شد

بردیا انتشار در تاریخ : چهارشنبه 2020/09/23

آهنگ جدید بردیا به نام ساحل منتشر شد

آهنگ جدید