نکس 1 موزیک

هماهنگ

دانلود آهنگ تو روزنه نوری درخانه ظلمت پوش

دانلود آهنگ تو روزنه نوری درخانه ظلمت پوش

دانلود آهنگ تو روزنه نوری درخانه ظلمت پوش دیباچه آوازی برمتن شب خاموش از داریوش از سایت نکس وان موزیک

Dariush Rozaneh Download Music

پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ روزنه از داریوش

تو روزنه نوری درخانه ظلمت پوش
دیباچه آوازی برمتن شب خاموش
چیزی به من از باران چیزی به من از پرواز
چیزی به من از گریه چیزی به من از آواز
میبخشی و میخوابی بر بستری ازاعجاز
میمانم و میرویم درسنگر یک آغوش
بر متن شب خاموش

شب حوصله میسوزد وقتی که تو درخوابی
ظلمت همه دنیاست وقتی تو نمی تابی
تندیسه تنهایی درخوابی و زیبایی
مهتابی و بر پیکر دوری و همینجایی
درخانه ظلمت پوش
چیزی به من از باران چیزی به من از پرواز
چیزی به من از گریه چیزی به من از آواز
میبخشی و میخوابی در بستری ازاعجاز
میمانم و میرویم درسنگر یک آغوش
بر متن شب خاموش
تو روزنه نوری درخانه ظلمت پوش
دیباچه آوازی برمتن شب خاموش
درسنگر یک آغوش